ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡIΑ

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΜΙΝΗΣ MD, PhD.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΜΙΝΗΣ MD, PhD.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΜΙΝΗΣ MD, PhD.

ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διεύθυνση εργασίας:

1- Χαριλάου Τρικούπη 10. Τ.Κ. 45333 Ιωάννινα - Ελλάδα.

Τηλ. & Φαξ: +302651027966 Mob. +306938266050.

Εθνικότητα: Ελληνική.

Ημερομηνία γέννησης: 14 Ιανουαρίου 1979.

Email: semini_doc@yahoo.gr

                             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :

Ουρολογία

Ειδικευμένος  Ουρολόγος 2014

Διδακτορικό Δίπλωμα  2015

Πανεπιστημιακός Ακαδημα'ι'κός Υπότροφος               Ουρολογίας - Ανδρολογίας , Ουρολογικής Κλινικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2019.

                         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Ιατρική Σχολή, Ελλάδα 2006.
 2.  Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ουρολογία, Πανεπιστημιακή Ιατρική Σχολή, Ιωάννινα, Ελλάδα 2015.
 3. Πανεπιστημιακός Ακαδημα'ι'κός Υπότροφος Ουρολογίας - Ανδρολογίας , Ουρολογικής Κλινικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2019 - 2020.
 4.  Ξένες γλώσσες : Αγγλικά, Ιταλικά

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ:

 •  "Χορήγηση ανασυνδυασμένης LH (Luteinizinghormone), για την ενίσχυση της αναστολής PDE-5 (φωσφοδιεστεράσης τύπου 5) σε άνδρες με στυτική δυσλειτουργία και χαμηλή τεστοστερόνη".

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ:


 • Μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
 • Μέλος του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου                Αγγλία - Ηνωμένο Βασίλειο.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

 1.  Ειδικός γιατρός Ουρολόγος Ιωαννίνων, Ελλάδα.
 2.  Πανεπιστημιακός Ακαδημα'ι'κός Υπότροφος Ουρολογίας - Ανδρολογίας, Ουρολογικής Κλινικής, Πανεπιστιμίου Ιωαννίνων 2019 - 2020.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ:

 1. Epidemiological study protocol. 'PREJECT'.

A cross-sectional epidemiological study for the therapeutic strategy and the sociodemographic and clinical characteristics of males with premature ejaculation PE in the routine clinical practice in Greece.

PRemature EJaculation projECT: PREJECT Date : 24/04/2014.

Μια διατομεακή επιδημιολογική μελέτη για τη θεραπευτική στρατηγική και τα κοινωνικοδημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των αρένων με πρόωρη εκσπερμάτωση PE στην συνήθη κλινική πρακτική στην Ελλάδα.

PRemate EJaculation preJECT: ΠΡΟΛΗΨΗ Ημερομηνία: 24/04/2014.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

 1.  05 Σεπτεμβρίου 2008/6 Δεκεμβρίου 2009 Ειδικευομένος Γενικής Χειρουργικής, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
 2.  7 Δεκεμβρίου 2009/13 Ιουνίου 2010 Εσωτερική Ιατρική, Αγροτικό Νοσοκομείο Κόνιτσας, Ιωάννινα.
 3.  14 Ιουνίου 2010/13 Ιουνίου 2013 Ειδικευομένος της Ουρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή, Ελλάδα.
 4.  14 Ιουνίου 2013/13 Δεκεμβρίου 2013 Ειδικευομένος, Πλαστικής Επανορθωτικής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ελλάδα.
 5.  14 Δεκεμβρίου 2013/13 Ιουνίου 2014 Ειδικευομένος, Γυναικολογικής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ελλάδα.
 6.  14 Ιουνίου 2014/21 Αυγούστου 2014 Ειδικευομένος της Ουρολογίας (Παράταση), Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ελλάδα.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Νοέμβριος 2010 / μέχρι σήμερα συμμετέχω σε ερευνητικές και ακαδημαϊκές προσπάθειες στο Εργαστήριο Μοριακής Ουρολογίας και Γενετικής Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • 17-22 Νοεμβρίου 2013 σε μαθήματα μικροχειρουργικής εβδομάδας, που διοργανώνονται από την Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • 18 Ιανουαρίου 2015 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, Μάθημα Provider BLS / AED.
 • 19-21 Φεβρουαρίου 2016 εκπαίδευση στην 1η Ανδρολογία Ενημέρωση Χειροκίνητο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
 • Από τις 11/05/2015, είμαι πλήρως εγγεγραμμένος ιατρός με ειδικευμένη εγγραφή, ειδικότητα ουρολογίας, στον κύριο κατάλογο των ιατρών του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου στην Αγγλία- Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Το 2016, Παρακολούθησε συνεδρίες χειρουργικής αίθουσας και εξωτερικές κλινικές στο Τμήμα Ουρολογίας του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου στο Τμήμα Ανδρολογίας και Ανασυγκρότησης. UCLH Λονδίνο - Ηνωμένο Βασίλειο.

                                  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:

 • Μαθήματα Ουρολογίας και Ανδρολογίας στους φοιτητές 4 και 5 έτους. Πανεπιστημιακός Ακαδημα'ι'κός Υπότροφος Ουρολογίας - Ανδρολογίας , Ουρολογικής Κλινικής, Πανεπιστιμίου Ιωαννίνων.
 •  Εκπαιδευτής ιατρικών φοιτητών του 2014 στο "2ο χειρουργικό εργαστήριο ραφής" που διοργάνωσε η HelMSIC.
 •  2015 Εκπαιδευτής Ιατρικού Φοιτητή στο "Χειρουργικό Εργαστήριο Συρραφής" που διοργάνωσε η HelMSIC.

                      ΒΡΑΒΕΙΑ : ( 7 ΠΡΩΤΕΣ + 1 ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ)

 1.   1η θέση - βραβείο στο 21 Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο στην Αθήνα, 11-14 Οκτωβρίου 2012 (ως ελεύθερη προφορική επικοινωνία) - Θεραπεία με αντιοξειδωτικό entaravoni ή Taurine βελτιώνει, βλάβες των όρχεων που προκαλούνται από διαβήτη.
 2.  1η θέση- βραβείο σε 22 Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο στην Κρήτη, 16-19 Οκτωβρίου 2014 (ως ελεύθερη προφορική επικοινωνία). - Μετρήσεις της τελομεράσης σε ταχείας αναρρόφησης ορχικά κύτταρα μπορούν να προβλέψουν το αποτέλεσμα μιας επακόλουθης θεραπευτικής βιοψίας όρχεων.
 3.  2ης θέσης- βραβείο στο 13ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής περίθαλψης, 25-28 Σεπτεμβρίου 2014. - Μελέτη της περιεγχειρητικής αντιμετώπισης της αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε TURP: προκαταρκτικά αποτελέσματα.
 4.  1ης θέσης- βραβείο στο 23 Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο στη Ρόδο, 20-23 Οκτωβρίου 2016. Αναπαραγωγική ικανότητα των σπερματοζωαρίων που δημιουργήθηκαν στον ιστό όρχεων χάμστερ μεταμοσχευμένα πειραματικά στα πρόσθια άκρα αρουραίων με ανοσολογική ανεπάρκεια: Κλινικές εφαρμογές.
 5.  1η θέση - βραβείο, Συνάντηση της ESAU Bodrum Τουρκία 21 Μαΐου 2017. Καλύτερη περίληψη της συνάντησης.Επίδραση των αναστολέων της PDE5 στην κινητικότητα του σπέρματος, στη διαπερατότητα της μεμβράνης σπέρματος και στη δομή του DNA του σπέρματος.
 6.  1η θέση- βραβείο. - 10ο Συνέδριο Βορειοανατολικής Ανδρολογίας στην Αθήνα, Μάιος -2017. -Η δυνατότητα οργώματος σπέρματος που αναπαράγεται σε ιστούς όρχεων ζώων χάμστερ, που μεταφράστηκε στα πρώτα μέλη του κρικητού: Κλινικές εφαρμογές.
 7.  1η θέση - βραβείο. - 2ο Ετήσιο Αλβανικό Συνέδριο Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής, Οχρίδα, Βόρεια Μακεδονία. - Η χρήση των S-Curved Coaxial Dilators για την διόγκωση της ουρήθρας: Η εμπειρία ενός τριτοβάθμιας τμήματος. 2018.
 8.  1ης θέσης- βραβείο στο 24 Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο στη Αθήνα, 11-14 Οκτωβρίου 2018.Οι επίδρασεις της πρωτοπαθούς ορχικής δυσλειτουργίας μετά τη γονιμοποίηση στις μικροκινητικές παραμέτρους διαίρεσης του ζυγώτη.

Διοργανωτής Συντονιστής - Συνεδρίων & Διασκέψεων

1. 2019. Συνέδριο Νευροχειρουργικού Ινστιτούτου: Γενετικές διαταραχές του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος σε άνδρες και γυναίκες: Από τη μοριακή βιολογία έως την κλινική πρακτική, Ιωάννινα, Ελλάδα.

2. IMCA 2018 (Διεθνές Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο στην Αλβανία) - Τμήμα Ουρολογίας. Αλβανία.

3. 18-19 / 2015 6η Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος Ανδρολογίας & Υπογονιμότητας Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Janine, Ελλάδα.

Προεδρείο σε Συνέδρια:

1. IMCA 2018 (Διεθνές Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο στην Αλβανία) - Τμήμα Ουρολογίας. Αλβανία.

2. 2η Ετήσια Αλβαδική Συνδιάσκεψη Τραυματισμού και Επείγουσας Χειρουργικής, Οχρίδα, Βόρεια Μακεδονία 2018, Σύνοδος Ουρογεννητικών Τραυμάτων.

3. 3η Ετήσια Συνάντηση τραυμάτων και επειγόντων χειρουργικών επεμβάσεων στην Αλβανική διάσκεψη, Τίρανα, Αλβανία, 2019, συνεδρία ουρογεννητικού τραύματος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ:

ΒΙΒΛΙΑ (στα αγγλικά) Κεφάλιο.

 • 20 Απρίλιος, 2012 Κεφάλαιο 4 - Ο ρόλος των αναστολέων PDE5 στη θεραπεία της δυσλειτουργίας των όρχεων - στο βιβλίο: "Άνδρική υπογονιμότητα",

Φώτιος Δημητριάδης, Δημήτριος Μπαλτογιάννης, Σωτήριος Κούκος, Δημήτριος Γιαννάκης, Παναγιώτα Τσουνάπη, Γεώργιος Σεμινής, Μοτοκάκι Σάιτο, Ατσούσι Η Τακενάκα και ο Νικόλαος Σοφικίτης.                                                       Επεξεργασία από τους Anu Bashamboo και Kenneth David McElreavey, ISBN 978-953-51-0562-6. Εκδότης: InTEch 20 Απριλίου 2012.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΒΙΒΛΙΟ (στα Αλβανικά)

 • Ογκολογία - Διάγνωση και Χειρουργική Θεραπεία 2014. Τίρανα, Αλβανία. (Εγκρίθηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Τμήματος Νοσηλευτικής στο UGJ με ημερομηνία 10.04.2013)
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!